Nouzový stav sice skončil v neděli 14.2., ale vláda ČR (v rozporu s ústavou České republiky) vyhlásila nový stav nouze od 15.2.2021.

Neměli bychom tedy opět mít otevřené ani wellness, ale ani masáže. Nemáme z toho vůbec radost, protože saunování pomáhá ke zvýšení imunity a tu má většina lidí oslabenou častým nošením roušek a respirátorů a při současné epidemiologické situaci vysokou imunitu nutně potřebujeme, abychom měli lehčí průběh nemoci. Bohužel to asi neví nikdo z těch, co o všem okolo nás rozhodují.

Nabádala jsem Vás k optimismu, ale zatím je vše čím dál horší. Obchody nakonec stále mají zákaz provozu, dokonce ani děti nesmějí do škol. Přitom továrny stále fungují, hromadná doprava jezdí. V této situaci nevidím žádné světýlko, které by naznačovalo, že brzy přestanou zakazovat sauny.

Přejeme pevné nervy. Tým Saunového ráje.