V roce 2023 jsme vybudovali FVE na střeše Saunového ráje. Primárně je určena pro vlastní potřebu. Snažíme se, abychom snížili náklady v našem energeticky náročném provozu.

Na stavbu máme požádáno o dotaci v programu “Národní plán obnovy”.  Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/005093.